ระบบการ รับ/ส่ง ธุรกรรม
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ:

 

ลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบ

โปรดใส่ข้อมูลในช่องที่กำหนด

 

รหัส ร.พ.:
รหัส ผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:
 

 

 

 

บริการนี้สำหรับให้สถานพยาบาลใช้ ส่ง/รับ ข้อมูล
  - ระบบการส่งข้อมูลผู้ป่วยประกันสังคม
  - ดูประวัิติการส่งข้อมูลของ ร.พ.


เครื่องที่ใช้ Internet Explorer version 6.0 ขึ้นไปที่ติดตั้ง Pop-up Blocker
จะมีปัญหากับการแสดงผล โปรดดู ที่นี่