บริการนี้สำหรับสถานพยาบาลเพื่อส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกประกันสังคมไปยังสกส.
                

     

สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ

วันที่ 06 มี.ค. 2564 เวลา 03:37 น.

ระบบรับส่งธุรกรรมผู้ป่วยนอกประกันสังคม Version ใหม่