บริการนี้สำหรับสถานพยาบาลเพื่อส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกประกันสังคมไปยังสกส.
                

     

สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ

วันที่ 14 ก.ค. 2563 เวลา 01:49 น.

ระบบรับส่งธุรกรรมผู้ป่วยนอกประกันสังคม Version ใหม่